ورود کاربر

فراموشی کلمه عبور


لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید :

کلمه عبور فعلی :
کلمه عبور جدید :
تکرار کلمه عبور جدید :
  • در صورتیکه قبل از سال 99 در دوره‌های مرکز ثبت‌نام نموده‌اید، برای ورود از "کد ملی" یا "شماره موبایل" به عنوان نام کاربری و "123456" به عنوان کلمه عبور استفاده نموده و سپس اقدام به تغییر رمز عبور نمایید.
  • برای عضویت از "کد ملی" به عنوان نام کاربری استفاده نموده و سپس اقدام به تکمیل موارد خواسته شده نمایید.
  • موافقت با قوانین و مقررات سایت جهت عضویت الزامیست.
  • تکمیل فیلدهای با رنگ قرمز جهت ثبت‌نام الزامیست.
  • مشخصات را جهت درج در گواهینامه با حروف فارسی وارد نمایید.