برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-946
اخذ کارگزاری بیمه
40 ساعت
از 00/06/30
تا 00/07/28
قابل پرداخت : 7,500,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-1000
اخذ نمایندگی بیمه (مجازی)
آنلاین
160 ساعت
از 00/07/06
تا 00/09/30
قابل پرداخت : 11,000,000
-1مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف