پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-510
حسابداری مالیاتی (مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزده)
16 ساعت
از 99/08/20
تا 99/09/11
قابل پرداخت : 7,800,000
50مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف