پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-362
آشنایی با مبانی بورس
آقای احسان رضاپور
24 ساعت
از 99/05/06
تا 99/06/10
قابل پرداخت : 9,800,000
24مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-363
تکمیل اظهارنامه مالیاتی (اشخاص حقوقی)
کامیاب تیموری
4 ساعت
از 99/05/29
تا 99/05/29
قابل پرداخت : 2,100,000
19مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-366
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
آقای پویان
40 ساعت
از 99/06/13
تا 99/08/22
قابل پرداخت : 14,700,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-367
حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزده و قوانین مالیاتی)
کامیاب تیموری
24 ساعت
از 99/06/19
تا 99/07/23
قابل پرداخت : 9,800,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف