برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-125
تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی
دوره 4
48 ساعت
از 00/06/30
تا 00/09/04
قابل پرداخت : 35,000,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-121
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره 152
80 ساعت
از 00/07/04
تا 00/10/30
قابل پرداخت : 35,000,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-985
اینکوترمز 2020
دوره36
12 ساعت
از 00/07/19
تا 00/07/28
قابل پرداخت : 9,000,000
19مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-967
جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام ها و مزایدات (تدارکات عمومی)
دومین دوره
60 ساعت
از 00/07/19
تا 00/10/01
قابل پرداخت : 33,000,000
8مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-978
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره 153
80 ساعت
از 00/07/21
تا 00/11/04
قابل پرداخت : 35,000,000
36مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-963
دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex
اولین دوره
20 ساعت
از 00/07/22
تا 00/09/11
قابل پرداخت : 18,000,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-975
تربیت کارشناس صادرات
دوازدهمین دوره
90 ساعت
از 00/07/24
تا 00/11/10
قابل پرداخت : 69,000,000
19مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-986
مدیریت خرید،تدارکات و قراردادهای داخلی
دوره 33
27 ساعت
از 00/07/25
تا 00/09/28
قابل پرداخت : 15,000,000
34مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-988
آشنایی با تازه ها و قابلیت های جدید سامانه جامع تجارت
دومین دوره
4 ساعت
از 00/07/29
تا 00/07/29
قابل پرداخت : 4,900,000
30مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-1012
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Power BI
دومین دوره
33 ساعت
از 00/08/16
تا 00/09/21
قابل پرداخت : 29,000,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۶ ردیف