برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-9
جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW, فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در EPL
28 ساعت
از 00/02/29
تا 00/03/19
قابل پرداخت : 19,000,000
-1مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-50
جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام ها و مزایدات (تدارکات عمومی)
60 ساعت
از 00/02/30
تا 00/04/30
قابل پرداخت : 29,000,000
19مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-12
تربیت کارشناس صادرات
هشتمین دوره
90 ساعت
از 00/03/01
تا 00/07/03
قابل پرداخت : 69,000,000
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-16
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی
36 ساعت
از 00/03/02
تا 00/04/08
قابل پرداخت : 19,000,000
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-17
تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی
سومین دوره
48 ساعت
از 00/03/06
تا 00/04/15
قابل پرداخت : 35,000,000
19مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-7
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره 148
80 ساعت
از 00/03/11
تا 00/06/21
قابل پرداخت : 35,000,000
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-0
تربیت کارشناس تحلیل حرفه ای و امکانسنجی طرح کسب و کار
دومین دوره
80 ساعت
از 00/03/11
تا 00/05/19
قابل پرداخت : 39,000,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-19
امور گمرکی و ترخیص کالا
28 ساعت
از 00/03/20
تا 00/04/31
قابل پرداخت : 19,000,000
11مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-21
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
28 ساعت
از 00/03/27
تا 00/05/14
قابل پرداخت : 19,000,000
18مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-22
اینکوترمز 2020
12 ساعت
از 00/04/02
تا 00/04/14
قابل پرداخت : 9,000,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۰ ردیف