برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-906
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade
102 ساعت
از 00/02/26
تا 00/07/06
قابل پرداخت : 29,000,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-556
Effective Negotiations
محمد منصوری-آنلاین-زمستان99
33 ساعت
از 99/12/14
تا 99/12/28
قابل پرداخت : 8,850,000
11مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف