برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-965
pre-intermediate1
استاد اسدی
32 ساعت
از 00/07/01
تا 00/08/27
قابل پرداخت : 5,900,000
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-960
Upper-Intermediate1
32 ساعت
از 00/07/08
تا 00/09/04
قابل پرداخت : 5,900,000
8مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-949
Beginner1
استاد نوروزی
32 ساعت
از 00/07/08
تا 00/09/11
قابل پرداخت : 4,900,000
شرایط تخفیف تا 30 درصد

30%تخفیف ویژه دوره های BEGINNER1,2

(دوره) ماهیت دوره : زبان بازرگانی
(کلاسی) کد کلاس : B1-00-66,B1-00-949,B1-00-950,B1-99-801 | روش آموزش : الکترونيکي,حضوري
7مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-964
Intermediate1
استاد ذاکر
32 ساعت
از 00/07/08
تا 00/09/11
قابل پرداخت : 5,900,000
12مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-950
Beginner2
استاد بهروش
32 ساعت
از 00/07/12
تا 00/09/15
قابل پرداخت : 4,900,000
شرایط تخفیف تا 30 درصد

30%تخفیف ویژه دوره های BEGINNER1,2

(دوره) ماهیت دوره : زبان بازرگانی
(کلاسی) کد کلاس : B1-00-66,B1-00-949,B1-00-950,B1-99-801 | روش آموزش : الکترونيکي,حضوري
5مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-956
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade
هفتمین دوره
100 ساعت
از 00/07/17
تا 00/09/20
قابل پرداخت : 29,000,000
12مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-959
Advanced1
32 ساعت
از 00/07/19
تا 00/09/15
قابل پرداخت : 6,500,000
9مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-966
Elementary1
استاد پاکدل
32 ساعت
از 00/07/21
تا 00/09/17
قابل پرداخت : 5,900,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-951
Elementary2
استاد بهروش
32 ساعت
از 00/07/22
تا 00/09/25
قابل پرداخت : 5,900,000
8مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-28
Effective Negotiating & Bargaining
استاد منصوری
32 ساعت
از 00/07/22
تا 00/10/02
قابل پرداخت : 8,900,000
3مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۰ ردیف