برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-35
تکنسین فنی
31 فروردین 1400
2 ساعت
از 00/01/31
تا 00/01/31
قابل پرداخت : 1,500,000
983مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-36
مدیر فنی
31 فروردین 1400
2 ساعت
از 00/01/31
تا 00/01/31
قابل پرداخت : 1,800,000
982مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
تکنسین فنی
مدیر فنی
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف