برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-1011
دیجیتال مارکتینگ
اولین دوره
40 ساعت
از 00/08/08
تا 00/10/18
قابل پرداخت : 29,000,000
18مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-991
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری
دوره 38
15 ساعت
از 00/08/11
تا 00/09/09
قابل پرداخت : 9,500,000
8مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-994
جامع مدیریت مارکتینگ
چهارمین دوره
100 ساعت
از 00/08/29
تا 00/12/23
قابل پرداخت : 69,000,000
16مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-993
جعبه ابزار مهندسان فروش
دومین دوره
27 ساعت
از 00/09/08
تا 00/10/06
قابل پرداخت : 12,000,000
15مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف