برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-80
پیش ثبت‌نام دوره های MBA
آنلاین
240 ساعت

قابل پرداخت : 24,000,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-31
مدیریت ارتباط با مشتری- CRM
12 ساعت
از 00/02/28
تا 00/03/18
قابل پرداخت : 8,900,000
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-47
مدیریت ارتباط با مشتری- CRM
ویژه شرکت های دانش بنیان
12 ساعت
از 00/02/28
تا 00/03/18
قابل پرداخت : 2,400,000
12مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-9
جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW, فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در EPL
28 ساعت
از 00/02/29
تا 00/03/19
قابل پرداخت : 19,000,000
-1مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-50
جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام ها و مزایدات (تدارکات عمومی)
60 ساعت
از 00/02/30
تا 00/04/30
قابل پرداخت : 29,000,000
19مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-51
اخذ نمایندگی بیمه (مجازی)
160 ساعت
از 00/02/30
تا 00/04/15
قابل پرداخت : 13,000,000
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-58
Upper-Intermediate1
کوروش پاکدل-آنلاین- ترم(1)-بهار1400
32 ساعت
از 00/03/01
تا 00/04/26
قابل پرداخت : 5,900,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-12
تربیت کارشناس صادرات
هشتمین دوره
90 ساعت
از 00/03/01
تا 00/07/03
قابل پرداخت : 69,000,000
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-16
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی
36 ساعت
از 00/03/02
تا 00/04/08
قابل پرداخت : 19,000,000
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-64
Advanced1
مرتضی عباسی-آنلاین -ترم (1)-بهار1400
32 ساعت
از 00/03/02
تا 00/04/27
قابل پرداخت : 6,500,000
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۹ ردیف