برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-832
تکنسین فنی
4 مهر تهران
  از 02/07/04
تا 02/07/04
2 ساعت
سه شنبه -
09:00 - 13:00
83
2,200,000
ثبت نام
B1-02-833
مدیر فنی
4 مهر تهران
  از 02/07/04
تا 02/07/04
2 ساعت
سه شنبه -
09:00 - 13:00
94
2,800,000
ثبت نام
B1-02-531
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره: 177- حضوری
حضوری از 02/07/04
تا 02/09/14
80 ساعت
سه شنبه -پنج شنبه -
16:00 - 20:00
تکمیل ظرفیت
89,000,000
B1-02-553
جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی(حق العملکاری)
آموزش:حضوری
حضوری از 02/07/05
تا 02/09/15
160 ساعت
چهارشنبه -پنج شنبه -
15:00 - 20:00
9
169,000,000
ثبت نام
B1-02-656
Elementary3
علی اکبر اسدی-ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
تکمیل ظرفیت
11,000,000
B1-02-659
Beginner1
عفت بهروش - ترم 150 (پاییز1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
تکمیل ظرفیت
11,000,000
B1-02-662
Intermediate1
عفت بهروش -ترم150 (پاییز 1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
5
11,000,000
ثبت نام
B1-02-678
Upper-Intermediate1
میترا تکاپومنش-ترم150 (پاییز 1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/11
15 ساعت
پنج شنبه -
10:00 - 13:00
5
11,000,000
ثبت نام
B1-02-466
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
دوره: 62
الکترونیکی از 02/07/06
تا 02/08/18
28 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 18:00
2
36,000,000
ثبت نام
B1-02-673
Intermediate4
پانته آ رجا -ترم150 (پاییز 1402)
حضوری از 02/07/06
تا 02/08/18
15 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 17:00
6
11,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵۵ ردیف