برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-81
MBA مدیریت پروژه(MBA in project management)
دومین دوره
240 ساعت

قابل پرداخت : 179,000,000
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-84
MBA مالی (MBA in finance)
اولین دوره
240 ساعت

قابل پرداخت : 179,000,000
11مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-82
MBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین(MBA in logistics and SCM)
دومین دوره
240 ساعت

قابل پرداخت : 179,000,000
8مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-80
پیش ثبت‌نام دوره های MBA
آنلاین
240 ساعت

قابل پرداخت : 24,000,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-946
اخذ کارگزاری بیمه
40 ساعت
از 00/06/30
تا 00/07/28
قابل پرداخت : 7,500,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-125
تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی
دوره 4
48 ساعت
از 00/06/30
تا 00/09/04
قابل پرداخت : 35,000,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-1010
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade
ویژه شرکت ادمیرال (گروه ششم)
90 ساعت
از 00/07/01
تا 00/12/19
رایگان
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-965
pre-intermediate1
استاد اسدی
32 ساعت
از 00/07/01
تا 00/08/27
قابل پرداخت : 5,900,000
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-121
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره 152
80 ساعت
از 00/07/04
تا 00/10/30
قابل پرداخت : 35,000,000
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
B1-00-1013
نحوه تنظیم قراردادهای بیمه
ویژه بانک تجارت
20 ساعت
از 00/07/04
تا 00/08/11
رایگان
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۷ ردیف