برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-1010
A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade
ویژه شرکت ادمیرال (گروه ششم)
90 ساعت
از 00/07/01
تا 00/12/19
رایگان
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-1013
نحوه تنظیم قراردادهای بیمه
ویژه بانک تجارت
20 ساعت
از 00/07/04
تا 00/08/11
رایگان
20مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف