پرتال مرکز آموزش بازرگانی

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

قوانین ورود به پرتال
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

دستورالعمل راهنمای استفاده از پرتال ویژه دانش پذیران و نمایندگان سازمان ها