پرتال مرکز آموزش بازرگانی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-278
بررسی و تحلیل یک قرارداد بین المللی
بررسی و تحلیل یک قرارداد بین المللی(آفلاین)
4 ساعت

قابل پرداخت : 900,000
24مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-301
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی پیشرفته
20 ساعت

قابل پرداخت : 4,400,000
25مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-309
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی خارجی
آفلاین
16 ساعت

قابل پرداخت : 3,500,000
41مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-311
محاسبه بهای تمام شده در واردات و راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه ها
4 ساعت

قابل پرداخت : 900,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-312
تجارت بین الملل
40 ساعت

قابل پرداخت : 8,800,000
48مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-315
اعتبارات اسنادی
آفلاین
12 ساعت

قابل پرداخت : 2,650,000
44مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-316
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
آفلاین
24 ساعت

قابل پرداخت : 6,000,000
16مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-318
بازاریابی تلفنی
آفلاین
4 ساعت

قابل پرداخت : 900,000
42مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-319
مدیریت بازاریابی
آفلاین
8 ساعت

قابل پرداخت : 1,750,000
44مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-320
کارگاه آموزشی حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران کمرک
آفلاین
8 ساعت

قابل پرداخت : 1,750,000
49مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴۰ ردیف