درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بازاریابی نوین و مدیریت بازار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بازاریابی نوین و مدیریت بازار
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازاریابی
سطح دوره :
مدت : 3 ساعت

سرفصل

اهداف