درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 60 ساعت

سرفصل

اهداف