درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تخصصی ارزیابی کار و زمان در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تخصصی ارزیابی کار و زمان
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مجازی (آفلاین)
سطح دوره :
مدت : 3 ساعت

سرفصل

  • -مدیریت بهینه وقت - اصول مدیریت زمان - فواید اعمال مدیریت زمان - عوامل اتلاف وقت - چگونگی ارزیابی کار و زمان در امور صنعتی و تولیدی

اهداف

تعریف مفاهیم و اصلاحات مربوط به مدیریت برنامه ریزی زمان جهت استفاده بهینه از وقت در کار ، ایجاد تغییرات در محل کار به منظور برنامه ریزی بهتر