درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش نویسی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش نویسی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : دوره های مجازی (آنلاین)
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف