درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت جامع تجارت بین الملل در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت جامع تجارت بین الملل
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 80 ساعت

سرفصل

اهداف