درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تست برون سازمانی 1 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تست برون سازمانی 1
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • تست سرفصل
  • سرفص 2

اهداف

تست هدف 121
  • هدف رفتاری تستی