درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پرسش و پاسخ رفع تعهدات ارزی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پرسش و پاسخ رفع تعهدات ارزی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مجازی (آفلاین)
سطح دوره :
مدت : 3 ساعت

سرفصل

اهداف