درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت صادرات کالا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت صادرات کالا
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف