درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مجازی (آفلاین)
سطح دوره :
مدت : 21 ساعت

سرفصل

اهداف