درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روش های نوین قیمت گذاری در بازار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روش های نوین قیمت گذاری در بازار
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : مجازی (آفلاین)
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف