درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارت بازرگانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارت بازرگانی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف