درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جامع نحوه کار با سیستم‌های مالی مکانیزه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جامع نحوه کار با سیستم‌های مالی مکانیزه
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : علوم مالی و بیمه
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف