درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره زبان ترکی استانبولی(مقدماتی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره زبان ترکی استانبولی(مقدماتی)
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : زبان بازرگانی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف

آموزش تلفظ صحیح کلمات و خواندن و درک مطلب