درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اینکوترمز 2020 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اینکوترمز 2020
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با دوره اینکوترمز 2020