برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
B1-01-254
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری
دوره:41
15 ساعت
از 01/04/18
تا 01/05/08
قابل پرداخت : 12,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-258
هوشمندسازی کسب و کار سطح مقدماتی: طراحی داشبوردهای مدیریتی
دوره:5
33 ساعت
از 01/04/26
تا 01/06/27
قابل پرداخت : 36,500,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-259
جعبه ابزار مهندسان فروش
دوره:5
27 ساعت
از 01/04/28
تا 01/06/22
قابل پرداخت : 15,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
4مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-261
تربیت تحلیل گر حرفه ای داده، BI و فرایندهای کسب و کار ویژه مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش- سطح 1
24 ساعت
از 01/05/20
تا 01/06/24
قابل پرداخت : 24,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
5مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-287
جامع دیجیتال مارکتینگ
دوره:4
40 ساعت
از 01/05/22
تا 01/08/14
قابل پرداخت : 36,500,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف