برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-9
پکیج آفلاین صادرات ویژه نوروز 1402
بسته آموزشی آفلاین با 3 عنوان دوره مرتبط
الکترونیکی
تا 02/02/31
114 ساعت
9
81,000,000
ثبت نام
B1-02-51
پکیج آفلاین تخصصی بازاریابی و فروش حرفه ای ویژه نوروز 1402
بسته آموزشی آفلاین با 5 عنوان دوره مرتبط
الکترونیکی
تا 02/03/31
128 ساعت
5
67,000,000
ثبت نام
۲ ردیف