برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-01-308
مدیر فنی
14 تیر 1401
2 ساعت
از 01/04/14
تا 01/04/14
قابل پرداخت : 2,200,000
37مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-309
تکنسین فنی
14 تیر 1401
2 ساعت
از 01/04/14
تا 01/04/14
قابل پرداخت : 1,800,000
27مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
تکنسین فنی
مدیر فنی
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف