برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-01-269
Intermediate4
میترا تکاپومنش-ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/12
قابل پرداخت : 7,400,000
13مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-273
Upper-Intermediate6
محمد منصوری-ترم145 (تابستان1401)
33 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/28
قابل پرداخت : 7,400,000
14مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-274
Elementary1
پانته آ رجا-ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/07
قابل پرداخت : 7,400,000
9مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-275
Intermediate2
احسان مرشدلو- ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/07
قابل پرداخت : 7,400,000
14مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-280
Beginner1
میترا تکاپومنش-ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/07
قابل پرداخت : 6,100,000
11مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-279
Intermediate1
میترا تکاپومنش-ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/21
تا 01/06/13
قابل پرداخت : 7,400,000
12مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-265
Pre-Intermediate3
علی اکبر اسدی-ترم145 ( تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/21
تا 01/06/08
قابل پرداخت : 7,400,000
15مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-281
Beginner1
مریم منصورپور-ترم 145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/21
تا 01/06/13
قابل پرداخت : 6,100,000
15مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-271
Upper-Intermediate2
میترا تکاپومنش-ترم145(تابستان1401)
33 ساعت
از 01/04/21
تا 01/06/08
قابل پرداخت : 7,400,000
14مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-266
Elementary2
عفت بهروش-ترم145 ( تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/21
تا 01/06/13
قابل پرداخت : 7,400,000
14مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۶ ردیف