برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-640
سرمایه گذاری در بازار سهام 1 (مفاهیم اولیه و شیوه معاملات)
آموزش: حضوری
  از 02/07/09
تا 02/08/28
24 ساعت
یکشنبه -
15:00 - 18:00
14
33,000,000
ثبت نام
B1-02-641
سرمایه گذاری در بازار سهام 1 (مفاهیم اولیه و شیوه معاملات)
آموزش: الکترونیکی
  از 02/07/09
تا 02/08/28
24 ساعت
یکشنبه -
15:00 - 18:00
9
31,000,000
ثبت نام
B1-02-735
تحلیلگری مالی برای مدیران غیرمالی
سطح مقدماتی
حضوری از 02/09/16
تا 02/11/12
24 ساعت
پنج شنبه -
16:00 - 19:00
8
39,000,000
ثبت نام
۳ ردیف