برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-3
ترید در بازار رمز ارزها و فارکس
اولین دوره
  از 01/12/06
تا 02/02/23
28 ساعت
.شنبه -
15:00 - 19:00
12مرکز آموزش بازرگانی
24,000,000
ثبت نام
۱ ردیف