برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-02-531
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره: 177- حضوری
حضوری از 02/07/04
تا 02/09/14
80 ساعت
سه شنبه -پنج شنبه -
16:00 - 20:00
تکمیل ظرفیت
89,000,000
B1-02-553
جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی(حق العملکاری)
آموزش:حضوری
حضوری از 02/07/05
تا 02/09/15
160 ساعت
چهارشنبه -پنج شنبه -
15:00 - 20:00
9
169,000,000
ثبت نام
B1-02-466
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
دوره: 62
الکترونیکی از 02/07/06
تا 02/08/18
28 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 18:00
2
36,000,000
ثبت نام
B1-02-552
جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرکی(حق العملکاری)
آموزش: الکترونیکی
الکترونیکی از 02/07/08
تا 02/09/14
160 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -
16:00 - 20:00
تکمیل ظرفیت
139,000,000
B1-02-414
صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه
دوره: 5
الکترونیکی از 02/07/09
تا 02/07/16
4 ساعت
یکشنبه -
16:00 - 18:00
6
12,000,000
ثبت نام
B1-02-675
امور گمرکی و ترخیص کالا
دوره: 44
حضوری از 02/07/16
تا 02/07/30
24 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
16:00 - 20:00
4
49,000,000
ثبت نام
B1-02-712
جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW، خرید و فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در گمرک EPL
دوره: 91
الکترونیکی از 02/07/16
تا 02/08/14
27 ساعت
یکشنبه -سه شنبه -
18:00 - 21:00
5
36,000,000
ثبت نام
B1-02-835
آمادگی آزمون"اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری سال 1402"
الکترونیکی از 02/07/19
تا 02/08/11
40 ساعت
چهارشنبه -پنج شنبه -
15:00 - 20:00
15
59,000,000
ثبت نام
B1-02-700
دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex
دوره: 13
الکترونیکی از 02/07/19
تا 02/08/17
20 ساعت
چهارشنبه -
16:30 - 20:30
8
36,000,000
ثبت نام
B1-02-284
ابزارهای تحلیل بازار مرکز بین المللی تجارت - Market Analysis Tools
با ارایه گواهینامه معتبر بین المللی صادره از ITC
حضوری از 02/07/27
تا 02/08/25
20 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 18:00
6
49,000,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۲ ردیف