برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
B1-01-48
دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex
دوره: 6
20 ساعت
از 01/04/16
تا 01/05/13
قابل پرداخت : 24,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
3مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-256
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
27 ساعت
از 01/04/23
تا 01/06/17
قابل پرداخت : 24,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-257
مدیریت خرید، تدارکات و قرارداد های داخلی
دوره:37
27 ساعت
از 01/04/25
تا 01/06/19
قابل پرداخت : 18,600,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
3مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-310
تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل
30 ساعت
از 01/04/29
تا 01/06/02
قابل پرداخت : 18,600,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-283
تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین الملل
دوره:3
4 ساعت
از 01/04/30
تا 01/04/30
قابل پرداخت : 6,100,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
4مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-49
تربیت کارشناس صادرات
دوره: 17
90 ساعت
از 01/05/01
تا 01/08/29
قابل پرداخت : 87,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
4مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-299
جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW، خرید و فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در گمرک EPL
دوره:81
27 ساعت
از 01/05/06
تا 01/06/31
قابل پرداخت : 24,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
2مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-278
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دوره:163
80 ساعت
از 01/05/09
تا 01/08/17
قابل پرداخت : 44,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
1مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-255
اینکوترمز 2020
دوره:39
12 ساعت
از 01/05/12
تا 01/05/31
قابل پرداخت : 11,200,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
5مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-45
تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی
دوره:7
36 ساعت
از 01/05/18
تا 01/06/24
قابل پرداخت : 36,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
9مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۷ ردیف