برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B1-01-1328
تخصصی مشاوره خرید و فروش املاک
مازندران
  از 01/11/18
تا 01/11/18
105 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 12:00
37مرکز آموزش بازرگانی
رایگان
ثبت نام
B1-01-1329
تخصصی مشاوره خرید و فروش اتومبیل
مازندران
  از 01/11/18
تا 01/11/18
105 ساعت
سه شنبه -
08:00 - 12:00
1مرکز آموزش بازرگانی
رایگان
ثبت نام
B1-01-1082
امور گمرکی و ترخیص کالا
دوره: 41
  از 01/11/18
تا 01/12/16
36 ساعت
سه شنبه -پنج شنبه -
14:00 - 18:00
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
36,000,000
B1-01-1086
جعبه ابزار مهندسان فروش
دوره: 7
  از 01/11/18
تا 01/12/23
27 ساعت
.شنبه -سه شنبه -
14:00 - 17:00
7مرکز آموزش بازرگانی
15,000,000
ثبت نام
B1-01-1083
تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین الملل
دوره: 5
  از 01/11/20
تا 01/11/20
4 ساعت
پنج شنبه -
09:00 - 13:00
تکمیل ظرفیتمرکز آموزش بازرگانی
6,100,000
B1-01-1265
ITC Tools on Export Markets Analysis
کارگاه آموزشی زمستان-استاد قریشی
الکترونیکی از 01/11/20
تا 01/11/27
10 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 19:00
17مرکز آموزش بازرگانی
10,000,000
ثبت نام
B1-01-1090
اینکوترمز 2020
دوره: 41
  از 01/11/20
تا 01/12/11
12 ساعت
پنج شنبه -
14:00 - 17:00
3مرکز آموزش بازرگانی
11,200,000
ثبت نام
B1-02-1
تربیت کارشناس صادرات
دوره: 19
الکترونیکی از 01/11/23
تا 02/04/11
90 ساعت
.شنبه -یکشنبه -
17:00 - 20:00
1مرکز آموزش بازرگانی
87,000,000
ثبت نام
B1-01-1085
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری
دوره: 43
  از 01/11/30
تا 01/12/21
15 ساعت
یکشنبه -
14:00 - 17:00
1مرکز آموزش بازرگانی
12,000,000
ثبت نام
B1-01-1084
صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه
دوره: 4
  از 01/12/01
تا 01/12/01
4 ساعت
دوشنبه -
16:00 - 20:00
8مرکز آموزش بازرگانی
6,100,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۱ ردیف