برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-81
MBA مدیریت پروژه(MBA in project management)
دومین دوره
240 ساعت

قابل پرداخت : 179,000,000
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-84
MBA مالی (MBA in finance)
اولین دوره
240 ساعت

قابل پرداخت : 179,000,000
9مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-82
MBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین(MBA in logistics and SCM)
دومین دوره
240 ساعت

قابل پرداخت : 179,000,000
5مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-80
پیش ثبت‌نام دوره های MBA
آنلاین
240 ساعت

قابل پرداخت : 24,000,000
10مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-308
مدیر فنی
14 تیر 1401
2 ساعت
از 01/04/14
تا 01/04/14
قابل پرداخت : 2,200,000
37مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-309
تکنسین فنی
14 تیر 1401
2 ساعت
از 01/04/14
تا 01/04/14
قابل پرداخت : 1,800,000
27مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-48
دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex
دوره: 6
20 ساعت
از 01/04/16
تا 01/05/13
قابل پرداخت : 24,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
3مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-254
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری
دوره:41
15 ساعت
از 01/04/18
تا 01/05/08
قابل پرداخت : 12,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

بیست و هفتمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش بازرگانی

(دوره) ماهیت دوره : بازاریابی,بازرگانی و تجارت بین الملل,علوم مالی و بیمه
6مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-274
Elementary1
پانته آ رجا-ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/07
قابل پرداخت : 7,400,000
9مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
B1-01-275
Intermediate2
احسان مرشدلو- ترم145 (تابستان1401)
32 ساعت
از 01/04/20
تا 01/06/07
قابل پرداخت : 7,400,000
14مرکز آموزش بازرگانی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴۶ ردیف