درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیر فنی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیر فنی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : آزمونها
سطح دوره :
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف