درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره Upper-Intermediate2 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره Upper-Intermediate2
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : زبان بازرگانی
سطح دوره :
مدت : 32 ساعت

سرفصل

اهداف

مکالمه