درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بسته جامع بازرگانی و صادرات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بسته جامع بازرگانی و صادرات
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : مجازی (آفلاین)
سطح دوره :
مدت : 137 ساعت

سرفصل

اهداف