درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : علوم مالی و بیمه
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف