درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول کاربردی معامله در بورس در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول کاربردی معامله در بورس
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : علوم مالی و بیمه
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف