درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف