درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جامع نحوه تهیه بیزنس مدل مالی برای استارتاپ‌ها و طرح‌های توجیهی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جامع نحوه تهیه بیزنس مدل مالی برای استارتاپ‌ها و طرح‌های توجیهی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : علوم مالی و بیمه
سطح دوره :
مدت : 24 ساعت

سرفصل

اهداف