درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول بازاریابی و فروش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول بازاریابی و فروش
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : برون سازمانی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تشریح وضعیت بازار جهان و ماهیت بازاریابی جهانی در هزاره سوم - بیان تفاوت بازاریابی محلی و بازاریابی جهانی - تشریح مراحل تکامل بازاریابی (Marketing) از زمان شکل‌گیری در جهان تاکنون - بیان اهمیت تلفیق عناصر آمیزه بازاریابی (Marketing Mix) به‌عنوان یک ابزار کلیدی در هزاره سوم - تشریح ابزار کلیدی چرخه عمر محصول (Product Life Cycle) در بازاریابی و فروش - بیان گروه‌های مصرفی مورد هدف در هر مرحله از چرخه و تبلیغات مناسب هر مرحله به‌منظور استفاده عملی در بازار - بیان تکنیک های کلیدی فروش با توجه به وضعیت کنونی بازار جهان - بیان قوانین 80-20 و 70-30 و کاربردهای آن‌ها درفروش حرفه‌ای - معرفی ابزارهای کلیدی و حیطه‌های مختلف بازاریابی و فروش و بیان کلیاتی از آن ابزارها

اهداف