درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آزمون تعیین سطح صد و سی و هفتمین دوره زبان انگلیسی بازرگانی(نوبت دوم) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آزمون تعیین سطح صد و سی و هفتمین دوره زبان انگلیسی بازرگانی(نوبت دوم)
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : زبان بازرگانی
سطح دوره :
مدت : 1 ساعت

سرفصل

اهداف