درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حل و فصل اختلافات از طریق داوری در تجارت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حل و فصل اختلافات از طریق داوری در تجارت
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : بازرگانی و تجارت بین الملل
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف